Ovládanie

Informácie
C – administrácia
TAB – informácie o stroji
Ľavý Ctrl – informácie o sklade
Medzera – preskočenie na ďalšiu správu v tutoriále
ESC – menu

Pohyb hráča
W / ↑ – dopredu
S / ↓ – dozadu
A / → – doľava
D / ← – doprava
Shift – beh
Z – opustenie vozidla
X – otvorenie dverí
O – vstup do budovy

Ovládanie stroja
W / ↑ – dopredu
S / ↓ – dozadu
A / → – doľava
D / ← – doprava
1 – tempomat 10 km/h
2 – tempomat 20 km/h
3 – tempomat 30 km/h
Medzera – ručná brzda
I – predné svetlá
K – zadné svetlá
H – klaksón
Z – opustenie vozidla
Koliesko myši – približuje a odďaľuje obraz
F5 – pohľad zhora
F6 – pohľad zvnútra
F7 – pohľad dopredu
F8 – pohľad dozadu

Ostatné
ALT+3 – zapnutie / vypnutie anti-aliasingu
ALT+4 – zapnutie / vypnutie tieňov
ALT+5 – zapnutie / vypnutie ambient occlusion
ALT+7 – zapnutie / vypnutie hmly
ALT+8 – zapnutie / vypnutie svetelného filtra
ALT+9 – zapnutie / vypnutie alternatívneho rýchlejšieho renderovania
ALT+F9 – zapnutie / vypnutie efektu žiary
ALT+P – screenshot (uloží do adresára s nainštalovanou hrou)