Ovládanie

W     – dopredu
S      – dozadu
A      – doľava
D      – doprava
TAB  – presun do ďalšieho stroja
V       – ručná brzda
E / R – začať/ skončiť/ rozložiť/ zložiť
X / C – pripojiť zadné / predné zariadenie
B / N – odpojiť zadné / predné zariadenie
U / J  – zadné zariadenie zvýšiť / znížiť
O / L – predné zariadenie zvýšiť / znížiť
Q / U – zapnúť zariadenie
Z / Z  – vystúpiť / opustiť vozidlo
1, 2, 3 – rýchlosti (pomalá, stredná, rýchla)
H        – trúba
L        – zapnutie /vypnutie svetla
Koliesko myši – približuje a odďaľuje obraz
ESC  – vstúpiť do Menu
W+Shift – beh